VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
VIZULINE s.r.o.
Do Čertous 2635/20
193 00 Praha
Česká republika
tel.:+420 234 688 273
e-mail: info@vizuline.com
DIČ: CZ60202475
IČ: 60202475
O NÁS

David Kovařík pracuje od roku 1999 jako projektový manažer a konzultant v automobilovém průmyslu. Při nastavování strojů, výrobních linek a celých závodů měl opakovaně problémy s tím, že nákup vizualizačních předmětů v duchu lean výroby vyžadoval mimořádné úsilí. Žádný dodavatel neměl opravdu srozumitelnou nabídku zboží a dodavatelé obecně nenabízejí dostatečnou odbornou způsobilost a kvalitu zboží. David Kovařík se proto rozhodl, že nastal čas napravit tento nedostatek na trhu.

Tobias Boué od roku 1995 úspěšně provozuje několik obchodních společností ve střední Evropě, zabývajících se kancelářskými potřebami a výrobky pro vizuální komunikaci ve výrobě. Po té, co se etabloval na tomto trhu, hledal novou výzvu v hlubším zaměření na oblast vizuální komunikace.

V roce 2014 se dali dohromady a přibrali odborníky z obchodu a průmyslu, se kterými společně uspořádali workshop. Během této akce vykrystalizovala myšlenka založit firmu se specializací na vizuální komunikaci ve sféře průmyslové výroby. Zrodil se nápad VIZULINE.

Následně byla určena hlavní nabídka zboží a vybráni spolehliví evropští dodavatelé, kteří byli schopni vyhovět kvalitativním požadavkům. Sortiment se bude neustále zvětšovat, aby udržel tempo s narůstajícími požadavky na kvalitu a specifické výrobky. V úzké spolupráci s partnery vyvíjí firma VIZULINE nové produkty pro potřeby vizualizace, jakož i průmyslu 4.0.