VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

LEAN CONSULTING

Dokonalost výrobních procesů je cestou k úspěchu v podnikání.
Použití metod lean výroby je klíčové!

Vizuline nabízí výrobky pro vizuální management ve výrobě, samotnou realizaci a poradenské služby pro lean výrobu.
Naše poradenské služby zahrnují např. i další vývoj našich standardních výrobků, abychom Vám je přizpůsobili na míru.

 • Uspořádání a rozmístění plánovacích a informačních tabulí
 • Návrh rozmístění značení na podlaze
 • Koncepty značení ve skladovacích prostorách

 • Naši konzultanti s Vámi budou rovněž spolupracovat při vývoji, realizaci a udržování lean a efektivní výroby. Naše projekty mají následující postup:
 • Identifikace potřeb a určení projektů pro
 • Strategii, Organizaci, Vedení
 • Layout (neboli uspořádání prostoru), Procesy
 • Řešení problémů
 • Schvalování procesů
 • Zhodnocení a analýza stávajícího stavu a určení
 • Oblastí, kde je nutná změna
 • Kritérií měření
 • Navržení a rozpracování požadované situace
 • Vyvinout, zhodnotit a dokončit koncepty budoucího stavu
 • Dohodnout se na systému hlášení během změny a sledování průběhu
 • Určit jednotlivé části akce
 • Realizace a změna
 • Znovunastavení procesů a informačních systémů
 • Follow up, měření a hlášení
 • Coaching
 • Řešení problémů

 • Lean výroba vyžaduje lean myšlení. Tento přístup se ve Vaší společnosti ujme prostřednictvím workshopů, týmové práce a každodenních pravidelných úkolů a změní Váš názor na efektivní výrobu. Tím se zahájí proces neustálého zlepšování. Naši lean konzultanti s Vámi vždy blízce spolupracují a zajistí, aby Vaše specifické potřeby byly zohledněny během projektové analýzy, nastavení i realizace.