VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

Před a po

Srovnání situace před změnou a po ní. Toto srovnání je obvykle používáno k zaznamenání a dokumentaci nápravných opatření po té, co byl odhalen nějaký nesoulad. Status před změnou (např. fotografie) je zobrazen v červeném rámečku a status po změně v zeleném rámečku.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA