VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

Změna

Jedná se o proces přestavění výrobní linky nebo pracoviště z výroby jedné reference na jinou. Změnový čas je určený dobou mezi posledním dílem staré reference a prvním OK dílem nové reference. Proces změny zahrnuje čištění a úklid starého materiálu, přípravků a nářadí na k tomu určená místa. Poté následuje nastavení linky s novým materiálem, přípravky a nářadím a změna procesní parametrů na strojích a upínacích přípravcích. Poslední položkou je zahájení procesu, ve kterém je vyroben první výrobek nové reference. Jakmile tento výrobek odpovídá daným požadavkům na kvalitu, změna je dokončena.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA