VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

Kontrolní plán

Písemný popis aktivit při kontrole procesu. Seznam plánovaných úkolů, které mají vykonat určení zodpovědní lidé (např. operátoři, GAP lídři, údržba, kontrola kvality, laboratoř), aby zajistili výrobkovou shodu. => Kdo dělá co, kdy, kde a proč?


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA