VŠE, CO POTŘEBUJETE OHLEDNĚ VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

GENBA

Japonský výraz pro "to pravé místo". Ve smyslu lean výroby, je genba součást řešení problému nebo každodenního řízení. Jedná se o návštěvu a pozorování toho (pravého) místa, kde se operace odehrává. Pouze na tomto místě vzniknou nejlepší nápady na zlepšení.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA