VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

HEIJUNKA

Japonský výraz pro "vyrovnávání". V kontextu lean výroby znamená heijunka pracovní postup, při kterém jsou požadavky zákazníků rozpočítány na optimální, standardizovaná výrobní množství. V operacích o mnoha krocích je při výpočtu nutné vzít v úvahu všechny výrobní linky a skladovací plochy v závodě. Výkyvy ve výrobních množstvích (tj. výrobní množství různých čísel dílu na jedné lince) jsou vnímány jako příčina neukázněnosti a plýtvání. Výroba v neměnné míře za standardizovaných podmínek zajistí předvídatelnost výroby a sníží rizika.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA