VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

JIDOKA

Japonský výraz pro "autonomizaci" (neboli automatizaci s lidskou inteligencí). Ve smyslu lean výroby znamená jidoka koncept a činnosti se záměrem zajistit, aby výsledkem výroby byly pouze optimální díly. Specificky nastavený výrobní proces se okamžitě zastaví, pokud nastane problém. Jidoka také zahrnuje kroky k nápravě problému a odstranění jeho základní příčiny (např. zavedení poka yoke). Hlavními prvky jsou stop at defect neboli zastavení při vadě (např. andon), standardizace a předcházení vadám.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA