VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

Lean průmyslová výroba

Tento pojem se používá pro výrobní procesy optimalizované dle toku dílů způsobem tzv. just in time, kde bylo sníženo/odstraněno plýtvání (7 druhů plýtvání). Vznikl v rámci Výrobního systému firmy Toyota (Toyota Production System, TPS).


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA