VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

Lean výroba

Tento pojem se používá pro výrobní procesy optimalizované dle toku dílů způsobem tzv. just in time, kde bylo sníženo/odstraněno plýtvání (7 druhů plýtvání). Vznikl v rámci Výrobního systému firmy Toyota (Toyota Production System, TPS).


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA