VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

Značení

Zřetelný popis a určení jakéhokoliv důležitého prvku ve výrobním systému. Prvky mohou být materiál, zásobníky, bedny, sklady, police, přípravky, stroje a nářadí. Značení je obvykle provedeno na dokumentech, štítcích nebo visačkách, které musí být umístěny tak, aby byly zřetelně vidět a dobře rozeznatelné. Správné a srozumitelné značení je klíčové pro efektivní výrobu.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA