VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

MIFD (Vývojový diagram materiálu a informací neboli Material and Information Flo

Jedná se o popis hodnotového řetězce pro konkrétní systém (např. výrobní linka, závod) pomocí vývojového diagramu a dalších speciálních obrazců. Tok materiálu jde zleva doprava a zahrnuje všechny operace včetně doby jejich provedení a čísel dílů, zásob a způsobů přepravy. Všechny prvky jsou propojeny podle svých reálných vzájemných závislostí a celková doba výroby (lead time) je zjevná v dolní části v závislosti na prvcích kritické cesty.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA