VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

OBEYA

Japonský výraz pro “velký pokoj” nebo “válečnou místnost”. V kontextu lean výroby znamená obeya místnost, kde se schází projektový tým kvůli efektivní výměně informací. V této místnosti jsou mimo jiné vyvěšena všechna důležitá data v podobě diagramů a časových os.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA