VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

Tok jednoho kusu

Jedná se o popis toku materiálu na výrobní lince od jedné stanice k následující. Nastavení linky (strojů, přípravků a nářadí) zajistí, aby se pouze "jeden" kus posunul k následující stanici. Jakmile je linka naplněna díly (po takovéto změně), tok materiálu probíhá podle konceptu "pull", tedy táhnout. Operátoři na lince mohou pracovat na více stanicích (vyvážené rozložení práce) a mohou se zároveň střídat s jinými operátory na téže lince. Výsledný objem výroby je daný standardizovaným časem cyklu operace. V obdobích nižší poptávky, může být výstup linky zpomalen snížením počtu operátorů.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA