VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

PDCA (Plánujte-udělejte-zkontrolujte-jednejte neboli Plan-Do-Check-Act )

PDCA je iterační metoda řížení a práce o čtyřech krocích sloužící ke kontrole a neustálému zlepšování procesů a výrobků. Je rovněž známá jako Demingův kruh. Pomocí PDCA může být výhodnocován status připravenosti jednotlivých položek v akčním plánu.

Plánujte: Vytvořte seznam položek, akcí a cílů, které jsou nezbytné pro zlepšení.

Udělejte: Proveďte akce a poté měřte výsledky a sbírejte o nich data.

Zkontrolujte: Vyhodnoťte sebraná data a porovnejte je s cílem.

Jednejte: Pokud vyhodnocení potvrdí zlepšení, změňte návodky a standardy, které se tak stanou základnou pro další kolo zlepšování.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA