VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

POKA YOKE

Japonský výraz pro “ochranu před chybami/vyvarování se chybám”. V kontextu lean výroby je poka-yoke princip zavedený kvůli vyvarování se chybám během výroby. Stroje a procesy jsou navrženy tak, že může být vyroben pouze správný díl. Proces se okamžitě zastaví, jakmile poka yoke zařízení neuvolní jeho chod. Výrobkové poka yoke vyžaduje, aby výrobek seděl do kontrolního přípravku, procesní poka yoke vyžaduje zapnutí senzoru nebo testovacího zařízení.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA