VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

TPM (Total Productive Maintenance)

Koncept směřující k rostoucí výkonnosti strojů a nářadí prostřednictvím delegování každodenních základních úkolů souvisejících s údržbou (kontrola zástrček, mazadel, úklidu, úplnosti, poškození) na operátory. Problémy jsou tak odhaleny brzy a vyřešeny dříve, než dojde k závažným poruchám.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA