VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

Toyota Production System (TPS neboli Výrobní systém firmy Toyota)

Koncept řízení a výroby s cílem vysoké výkonnosti, nejvyšší kvality výrobku a dodávek na čas. Klíčovými principy jsou jidoka a just in time, dále pak vyhýbání se jakémukoliv plýtvání (mudi, mura, muri) v procesech a standardizovaná práce. Toto je hlavní zdroj způsobu lean výroby.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA