VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

Plýtvání / 7 druhů plýtvání

Součástí Výrobního systému firmy Toyota (Toyota Production System, TPS) je sedm (7) druhů plýtvání:

1. Nadbytečná výroba - Nevyrábějte v předstihu, ani nad rámec spočítané poptávky. Ztrácíte tak peníze, čas a místo.

2. Čekání – Operace o mnoha krocích musí být vyvážené. Počkejte, dokud není jeden proces dokončen, než začnete s dalším.

3. Přepravování – Snižte nebo odbourejte nutnost přepravovat výrobek mezi dvěma kroky jeho výroby.

4. Příliš sofistikovaný proces - Je současný proces, pokud jde o stroje/nářadí a operace, nejjednodušší možný?

5. Zásoby - Nadměrné zásoby na skladě napříč všemi procesy vytváří náklady na materiál, prostor, manipulaci a údržbu.

6. Přesuny - Dobře zvládnutá ergonomie pracoviště (= minimální vzdálenosti) by měla snížit/odbourat přesuny (= ztráty času) strojů a operátorů mezi jednotlivý kroky výroby.

7. Vady - Umíte odhalit vady už během operace? Zavedli jste kontrolní postup do výroby? Čekání výrobků na kontrolu a jejich kontrola stojí čas a peníze.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA