VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

CHAKU-CHAKU

Japonský výraz pro “naplnit, naplnit”. V kontextu lean výroby znamená chaku-chaku metodu výroby, kdy si lidé na výrobních linkách předávají rozpracované výrobky z jednoho pracoviště na další, místo aby přemisťovali zařízení. Chaku-chaku se vztahuje k výrobním linkám ve tvaru písmene U, toku jednoho kusu a často vyžaduje poka yoke. Výstup výrobní linky může být upravován přidáváním nebo odebíráním operátorů.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA