VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

8D report

Standardní protokol s osmi kroky, jak řešit problém, u kterého zatím nejsou známy příčiny (např. zákaznická reklamace kvality).

8D report se obvykle používá jako komunikační dokument mezi dodavatelem a zákazníkem na sledování stavu situace a vývoje nápravných akcí. Je také možné ho použít jako interní nástroj pro řešení problémů. V závislosti na povaze a rozsahu problému je potřeba sestavit tým, který vyhodnotí každý z osmi kroků a bude na nich pracovat. Oddělení kvality proces 8D vede a je zodpovědné za řádnou dokumentaci a komunikaci. Osm kroků procesu:

D1 Sestavení týmu: Sestavte malý tým lidí s požadovanými schopnostmi.

D2 Popište problém: Udělejte náčrtek, vytvořte seznam všech čísel dílů, kterých se problém týká, podobných výrobků a procesů. Shromážděte a analyzujte statistická data, která plně popíší a kvantifikují problém.

D3 Stanovení okamžitých opatření: Hajte zákazníka. Určete a implementujte okamžité kroky (třídění, zeď kvality, výměna dílů), než bude nalezen trvalý nápravný postup.

D4 Určete a ověřte základní příčinu/y: Zjistěte možné příčiny, které by mohly vysvětlovat, proč k problému došlo. Zopakujte problém! Použijte testy a pokusy ke stanovení základní příčiny. Zjistěte také důvody, proč nebyl problém odhalen a proč mu nebylo zabráněno. Použijte 5 Proč nebo diagram Ishikawa nebo jiné relevantní metody.

D5 Určete a ověřte trvalý nápravný postup: Vytvořte seznam možných kroků, které by mohly vyřešit základní příčinu problému. Ověřte si pomocí testů, že se jedná o efektivní kroky a že nevznikly žádné nežádoucí vedlejší účinky. Opakujte kroky D4 a D5, dokud nenaleznete nápravné postupy.

D6 Zaveďte trvalé nápravné postupy: Určete a implementujte akční plán na zavedení nápravných postupů a sledování a měření účinnosti.

D7 Účinnost akčního plánu, předejděte opakování chyb: Sledujte účinky akčního plánu a zaveďte další měření, pokud je to nutné. Odhalte zodpovědná slabá místa v řízení, v kontrolních systémech, v procedurách a navrhněte akce, které tato slabá místa odstraní, což zabrání opakování tohoto nebo podobného problému.

D8 Lessons Learned a uzavření: Zorganizujte workshop k “lessons learned” (co se povedlo, co se nepovedlo, doporučení) a zužitkujte know how, které jste získali, pro budoucí nebo podobné projekty (databáze, komunikace). Oceňte kolektivní úsilí a výkon týmu a dejte najevo uznání za dosažené výsledky.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA