VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ POTŘEBUJETE K IMPLEMENTACI VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE VE VAŠÍ VÝROBĚ

ZBOŽÍ.
SLUŽBY.
CONSULTING.

A3 Report

Dokument o velikosti A3 (297 x 420mm), který se používá pro písemné shrnutí ohledně řešení problému, plánování nebo zápis v rámci projektu. Obecné pravidlo ohledně obsahu stanovuje problém popsat, uvést okolnosti a data týkající se konkrétního výrobku nebo procesu, nastavit cílový stav, udělat analýzu hlavní příčiny problému, nastavit akce a opatření, aby se problém neopakoval, a shrnout výsledky úspěšně provedených akcí. Dokument je pak viditelně vyvěšen v zasedací místnosti, týmovém koutku nebo válečné místnosti a je pravidelně revidován.


ZPĚT NA SLOVNÍČEK POJMŮ - LEAN VÝROBA